ShopToppers.nl is dé startpagina voor webwinkels.

ShopToppers.nl wordt dagelijks aan een groot online publiek gepresenteerd.

Uw presentatie op ShopToppers.nl is bovendien zoekmachine vriendelijk. De link naar uw webshop geldt als een zogenaamde ‘direct inkomende link’ en is zeer relevant omdat ShopToppers.nl een pure webwinkel startpagina is. Dit helpt u bij uw link building strategie.

Alle voordelen op een rijtje:
- Groot bereik
- Zoekmachine vriendelijk
- Helpt bij link building
- Uniek concept
- GRATIS!

Kortom: Zet ook uw webshop ook op ShopToppers.nl.